fredag 10. desember 2010

Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo - desember 2010

Vi overlater ordet til bidragsyteren:
"Vyrde Redaktør
Dette er nok dei beste brettane eg har sett frå Plaza så langt. Ein kan ikkje tolke dette på annan måte enn at hotellbeteninga har tatt signala frå Dorullbrett-forumet på alvor, og skjerpa rutinene. Litt meir symmetri og veldefinerte brettekantar, så ville dette blitt full score.
Vonar Plaza ser seg syn med å halde fram med forbetringsarbeidet.
Vennleg Helsing
Jostein"
Og vi kan jo ikke annet enn å si oss enig med bidragsyters konklusjon - hotellet tar signalene våre på alvor! Takk til bidragsyter Jostein som i høyeste grad bidrar med signaler!

Ingen kommentarer: