søndag 17. oktober 2010

Scandic Sjølyst, Skøyen, Oslo - oktober 2010

Nok et bidrag fra Thomas, aka Thomas den grusomme på grunn av hans nådeløse kommentarer. Men her synes det som om denne hånen av gjestens velbefinnende har tatt luven fra hans skrivelyst, for den medfølgende kommentar er knappe: "Ord blir fattige. Superlativer blir overflødige". Så sant så sant. Takk til bidragsyter Thomas.

Ingen kommentarer: