fredag 26. februar 2010

St. Catharina klosteret, Sinai, Egypt - februar 2010

Bidragsyter kommenterer: "Munker har tydeligvis andre ting å gjøre enn å brette doruller, heldigvis kanskje.St. Catharina klosteret i Sinai, rett der Moses fikk steintavlene, vanskelig fjell."
Vi er noe usikre på hva bidragsyter mener med "vanskelig fjell", kanskje er det fordi de to toppene Djebel Musa og Djebel Katharina er henholdsvis 2285 og 2880 meter over havet.
Forøvrig er redaksjonen overbevist om at dersom Gud hadde forordnet sine ti bud i en tid hvor det moderne toalettpapiret var tatt i bruk, ville han lagt til et ellevte bud som ville lyde: "Du skal hedre din gjest ved å brette din dorull". Takk til bidragsyter Erik.

Ingen kommentarer: