lørdag 13. februar 2010

Hotel Refsnes Gods, Moss - februar 2010

To år siden forrige gang vi fikk bidrag fra dette hotellet, og standarden kan vel sies å ha blitt noe senket. Nå skal ikke vi desavuere sidebrett, men det er nå en gang noe mer staselig over en symmetrisk dobbel innbrett. Men absolutt godkjent - ikke tvil om det. Takk til bidragsyter Gjermund.

Ingen kommentarer: