onsdag 18. november 2009

Thon Hotel Spectrum, Oslo - november 2009

Bidragsyters kommentar:
"Er dette lov? Eg berre spør..."
Selvsagt er det ikke lov! Men dessverre maler den offentlige kvern langsomt, så det er ennå ikke kommet i lovs form at slikt er forbudt, men den alminnelige rettsoppfatning vil helt sikkert være at slik slendrian og regelrett håning av gjester bør straffes på hardest mulig måte! Og dette i byen som skal motta USAs president om kort tid!
Takk til bidragsyter Ragnar.

Ingen kommentarer: