tirsdag 16. desember 2008

Scandic Høvik, Oslo - desember 2008

Dette er andre bidrag fra Scandic Høvik denne måneden, og det er kanskje i overkant, men siden det forrige ikke var særlig bra så tar vi med denne flotte bretten. Noe usymmetri gjør seg gjeldende øverst, men det er en en lang brett så vanskelighetsgraden er høy. Ingen dårlig debut for Berit dette her, som med dette bidraget innlemmes i brettebidragsyterlauget, det norske.

Ingen kommentarer: