mandag 8. september 2008

InterContinental Presidente Cancun Resort, Mexico - september 2008

Mexico forbindes ofte med amerikanske filmer, hvor det er om å gjøre for skurkene å komme seg over grensen til Mexico, hvor USAs lovmyndigheter ikke lenger får satt kloa i dem. Og denne dragningen mot Mexico er jo høyst forståelig når man ser hvilke flotte brett en blir møtt med! Nå er det nok mer turistformål som trekker folk til Mexico for tiden, og redaktøren er overbevist om at det etter all sannsynlighet vil bli bevist, skulle noen påta seg å forske på det, en positiv korrelasjon mellom dorullbrett og gjesters tilfredshet med oppholdet. Dette bidraget er en vakker skarp brett, med et flott klebemerke som holder det hele på plass. Bidragsyteren bodde i en "presidential suite" på noen hundre kvadratmeter med opptil flere toalett, på et av gjestetoalettene fant man også nydelige dobbeltbrett:
Takk til bidragsyter LJ, som her yter sitt jomfrubidrag.

Ingen kommentarer: