søndag 4. mai 2008

Terminal 4, Heathrow, London

Denne tar vi med for kuriositetens del, og for å oppmuntre bidragsyter til å fortsette sitt virke, men da med brettebilder fra hotell. Det er dette forums visjon å søke å påvirke hoteller å brette sine brett med omhu, velvilje og glede, for å vise gjesten at man virkelig setter pris på dennes besøk, og bretten blir da prikken over i'en for å understreke at man har gjort seg flid med rengjøring og forberdelser. Derfor konsentrerer vi oss om brett fra hotell, men det er jo greit innimellom å ta med slike eksempler på dette for hvorfor man ikke skal søke lykken på offentlige toalett... gudene vet hva slags merkelig vesen som har forårsaket disse riftene i toalettpapiret! Takk til Øistein for hans jomfrubidrag!

Ingen kommentarer: