lørdag 10. mai 2008

Ørnes Hotell, Meløy, Nordland - mai 2008

Vår bidragsyter betegner dette som en skandale! Ikke bare på grunn av manglende brett, som er skandale nok, men også fordi hotelldirektøren på dette hotellet sier at ikkerøykerom har brett, mens røykerom ikke har brett... Det gir vel grunnlag for litt drøfting...
Røykere lever kortere enn ikkerøykere, da kunne man kanskje forvente at man skal la deres korte liv her på jorden fylles av glede og dermed dorullbrett, eller er hotelldirektøren så kynisk at han anser at forkortet levealder også gir forkortet inntektspotensial og at dorullbrett derfor ikke gir langsiktig gevinst? Eller forholder det seg slik at røykere må antas å høre til den mer "harry" del av befolkningen og ikke stiller så høye estetiske og kvalitetsmessige krav i livet, inkludert dorullbrett, og dermed ikke vil la seg irritere av manglende sådan? Eller kanskje er denne hotelldirektøren en eks-røyker med alt det innebærer av fanatisk oppdemmet hat mot dem som ennå kan nyte sin sigarett med glede? Ikke vet vi - men en ting vet vi: Det var ikke brett på dette rommet, det var heller ingen skikkelig dorullholder som innbyr til brettingens glede - dermed blir det null poeng og strafferunde i røykegården for hotelldirektøren! Takk til Kjell Ivar for bidrag.

Ingen kommentarer: