torsdag 3. april 2008

Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen - april 2008

Hvis bergenserne bare kunne konsentrert seg litt mindre om å ta sin nystemte og litt mer med å brette sine dorullbrett kunne dette vært et stolt manifest over Hansabyens triumf over neglessen, men i stedet står det som et ruvende symbol på hotellets manglende serviceinnstilling ovenfor sine gjester. Manglende brett kan til nød godtas dersom det er livsviktige grunner til at det ikke ble laget, men at dorullen i tillegg er snudd feil vei kan aldri tilgis! Takk til Thomas for hans bidrag, forøvrig hans jomfrubidrag.

Ingen kommentarer: