torsdag 3. april 2008

Thon Hotel Bryggen, Bergen - april 2008

Byen e Bergen og laget e Brann, heia Brann, Brann, Braaan, heia Brann! Ja så høy var bergensstemningen i redaksjonen at man iførte seg sine røde kledebon, klatret opp på en bokhylle og gaulet Brannsangen da man ikke kunne hele teksten på de som tok sin nystemte. Dette er tredje bidrag dette hotellet - samtlige med brett! Olav Thon - neste gang du er i Bergen, gi dem ros for dette! Takk til Ninna for bidrag.

Ingen kommentarer: