søndag 16. desember 2007

Kempinski Hotel Bristol Berlin, Tyskland - desember 2007

Ordnung must sein, er det ikke det man kaller tyskernes noe paniske forhold til struktur og orden? Vel, de har vært nøye med å plassere dorullholderen midt på flisen over den eneste svarte flisen, men du så herlig det er å pirke litt i pertentlige tyskers ordenssans ved å påpeke at selve rullen er skjevt plassert på stangen, og at bretten er en smule løs i venstre kant. Men det vel som med det meste annet av humor på andres beskostning, det er vår egen ufullkommenhet som skinner gjennom? For dette er en meget fin brett - absolutt godkjent og alt det der! Takk til bidragsyter Fraulein Siri.

Ingen kommentarer: