lørdag 30. mars 2019

Statistikk for dorullbrettbloggen pr 2018

Vår gode bidragsyter Jostein er også en kløpper med statistikk, og han har på ny laget masse nyttig tallmateriale for bloggen vår (forrige gang var i 2017).

Vi lar ham selv styre ordet:

"Først eit oversyn over innsatsen til dei 10 som har levert flest bidrag gjennom tidene. Her jobbast det jevnt over tid, slikt må det bli resultat av.


Så over til noko som eg er litt opptatt av, nemlig dekningsgraden i norske kommuner, og i land i verda. I dette innlegget for 7 år sidan gav eg eit grafisk oversyn over kvar hen i landet, og i verda for øvrig, det har blitt levert dorullbrettbilete frå. 

Ser ein på dei oppdaterte figurane nedanfor så kan ein spore ein viss framgang desse åra, spesielt på norgeskartet. Likevel, det er mange kvite flekkar påde på norges- og på verdskartet (det vil seie, på verdskartet er dei kvite flekkane grå ….). Skal ein klare å gjere noko med dette, så krevjast det planlegging. 

Eg gjeng ut får at mange er i ferd med å planlegge sommarferie no i desse dagar. Skulle nokon mangle inspirasjon til å tenke ut reisemål, så foreslår eg å kike på dei kvite (grå) flekkane på desse to karta. Eg forstår sjølvsagt at enkelte av dei grå flekkane ikkje er spesielt freistande for tida, så som Jemen, Syria, Nord-Korea m. fl. Men der er framleis rikeleg av forholdsvis trygge reisemål å velge mellom.

Til slutt, litt sjølvskryt. Eg har for eigen del vært ganske medviten med omsyn til kvite flekkar på norgeskartet dei siste åra, og når høvet byr seg så tilpassar eg gjerne reiseruta litt for å kunne bidra i dette kartleggingsarbeidet. Dette har gitt utslag på statistikken over antal kommuner introdusert pr bidragsytar. Dersom ein handfull av bidragsytarane har høve til å gjere det same, så fyller vi opp norgeskartet på nokre få år.


Vennleg Helsing
Jostein"

Tusen takk til Jostein for både mange bidrag, innsats for å innlemme flere kommuner og ikke minst denne fantastiske statistikken!! Vi bøyer vår hatt i støvet!!

Ingen kommentarer: