lørdag 2. desember 2017

Sundvolden Hotel, Hole - november 2017

"Sundvolden leverer fremdeles brett" melder vår bidragsyter, og i sannhet gjør de det! Manglende symmetri oppveies av skarphet!
Takk til bidragsyter Tom J.

Ingen kommentarer: