lørdag 18. november 2017

Sola Strand Hotel, Sola - november 2017

En horisontalbrettet kant på denne bretten, det er det ingen ting i veien for, den opprettholder både den praktiske nytten og de estetiske hensyn en brett bør inneha.
Takk til bidragsyter, redaktøren selv.

Ingen kommentarer: