søndag 25. juni 2017

Hotel Colomba d'Oro, Verona, Italia - juni 2017

"Vyrde Redaktør,
Ved ankomst er der ein uåpna dorull, altså med fastlimt ende. Sjølv om eg likar best at dorullen er åpna og bretta, så må vel likevel dette seiast å vere innanfor. På dag 2 så demonstrerer hotellpersonalet at dei kan brette enden på dorullen dersom dei vil, og på dag 3 så demonstrerer dei at dei ikkje vil. Alt i alt ein G+, til nød M-, til dette hotellet.
Vennleg Helsing
Jostein"
Egentlig litt som man forventer Italia, fra det beste til det verste. Takk til Jostein for bidrag.

Ingen kommentarer: