tirsdag 4. oktober 2016

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Ullensaker - september 2016

"Vyrde redaktør,
Dette er ei klar nivåsenking sidan førre vitjing. Rett nok har ein unngått feil på velkomstbretten, men ambisjonsnivået på brettetypen er betydeleg lavare, dette er same dvaske foldane som Royal Garden i Trondheim leverte i ei årrekke før dei kom på betre tankar. Når ein i tillegg har gått bort frå å levere oppfølgingsbrett er det eit tydeleg signal om at hotellet er i ferd med å nedprioritere gjestane. Så dermed blir det nok til at denne gjesten kjem til å nedprioritere dette hotellet dei nærmaste åra.
Vennleg Helsing
Jostein"
En slags omvendt "quid pro quo" der altså - ingen brett - ingen business!
Takk til bidragsyter Jostein. 


Ingen kommentarer: