mandag 30. mai 2016

Thon Hotel Oslo Panorama, Oslo - mai 2016

"Litt skjev men de skal ha for forsøket" er bidragsyters dom, og vi synes kanskje det er litt vel strengt vurdert? Det er jo en flott brett, dog, som bidragsyter påpeker, noe ujevn i symmetrien.
Takk til bidragsyter Odd Erik.

Ingen kommentarer: