tirsdag 2. juli 2013

Radisson BLU Scandinavia, Oslo - juli 2013

Bidragsyter har ordet:
"Vyrde Redaktør,
Eg er generelt ein tilhengar av variasjon i kvardagen, men når det gjeld variasjon mellom to brettar på dobbel dorullhaldar så er eg litt mindre velviljug innstilt. Når bretten til høgre er så ulik den til venstre, og i tillegg er litt sjuskete, så gir det eit litt slapt inntrykk. Her er det, trass i at ein skal vere glad for å bli møtt av to brettar, likevel eit visst forbedringspotensiale.
Vennleg Helsing
Jostein"
Takk til bidragsyter Jostein. Som vi stadig ser - det er visst utrolig vanskelig å få til like brett på dobbeltholdere. 

Ingen kommentarer: