fredag 22. mars 2013

Almås Hotell, Stord - mars 2013

Hotellet slår på sin nettside fast: "Me har som mål å gje deg eit topp opphald så rimeleg som råd er". Og vi kan slå fast at rimelig her ikke betyr lav kvalitet - i hvert fall ikke hva dorullbrett gjelder! Dette er veldig bra.
Takk til bidragsyter Snorre.

Ingen kommentarer: