torsdag 15. mars 2012

Maritim Hotell, Skjervøy - mars 2012

Det er en stund siden vi har mottatt bidrag fra Thomas, også kjent som "Thomas den grusomme" på grunn av hans medfølgende kommentarer hvor han ikke la hverken fingre eller tær i mellom for å beskrive sine bidrag, som svært sjelden fant nåde for hans kritiske blikk. Nå får vi faktisk dette bidraget uten medfølgende kommentar, så vi er usikre om det er i sjokk over å ha funnet en fin brett, eller om det er annet som ligger bak. Okke som, dette er jo en veldig fin brett tatt i betraktning holderen som ikke gir mulighet for de store krumspring.
Takk til Thomas for bidrag, og ikke minst for å ha innlemmet nok en norsk kommune i vårt dorullbrettunivers!

Ingen kommentarer: