mandag 5. april 2010

Thon Hotel Maritim, Stavanger - mars 2010

"Jøss, Thon Maritim gitt opp dorullbrett?" er bidragsyters vedlagte kommentar til dette bidraget, og så overrumplet må hun ha vært at hun glemte et "har" i sin setning. Ved hennes forrige besøk på samme hotell var jo bretten på plass, det er derfor virkelig dumt å se at dette ikke blir fulgt opp! Thon, skjerpe seg! Takk til bidragsyter Heidi N.

Ingen kommentarer: