lørdag 22. august 2009

Quality Hotel Leangkollen, Asker - august 2009

Vår bidragsyter rapporterer at til alt overmål ligger rullen feil vei i holderen! En skam! Takk til bidragsyter Bjørnar.

Ingen kommentarer: