mandag 20. april 2009

Thon Hotel Stefan, Oslo - april 2009

Første bidrag fra dette hotellet, og tross dårlig symmetri har ikke hotellbetjening og ledelse noe å skamme seg over når det gjelder denne bretten. Men redaksjonen kan ikke unngå å undre seg noe, for på hotellets hjemmesider slås det fast "Turister som skal tidlig på sightseeing, kan bli vekket fra resepsjonen". Men hva med andre gjester som skal tidlig opp av en eller annen grunn, får ikke de bestilt vekking fra den døgnbetjente resepsjonen? Takk til Trond for bidrag.

Ingen kommentarer: