søndag 19. oktober 2008

Skagen Brygge Hotell, Stavanger - oktober 2008

En flott symmetrisk brett dessverre noe skjemmet av bretter i papiret i nedre kant. Kan det være et tegn på at hotellet burde gått opp et hakk i standard på toalettpapiret? Takk til bidragsyter Leif Erik.

Ingen kommentarer: