mandag 11. august 2008

Alvey House, Newtonmore, Skottland - august 2008

Skotter er jo beryktet for sin sparsommelighet, og da skulle man kanskje tro at en dorullbrett var "totally out of order" siden dette uvergerlig fører til at en del av rullen ikke blir benyttet til rullens egentlige formål. Så ikke på dette vertshuset. Her har man en i utgangspunktet fin brett som skjemmes av slendrian i siste tilstrøk. I et forsøk på å holde bretten skarp bruker man for mye av krefter opptjent via Highland Games på høyre side og følgelig blir det en slapp og uryddig brett. Og her kommer kanskje kjipheten inn, man kunne revet av og laget ny brett, men til det var visst papiret for dyrt... Ja ja, en kombinasjon av kjiphet og sterke krefter, det gir jo for så vidt uttrykk for Skottland i et nøtteskall. Takk til bidragsyter Jon Henrik.

Ingen kommentarer: