torsdag 5. juni 2008

Hotel Poliarnie Zori, Murmansk, Russland

Denne bretten ser jo ut som en trøtt hund der den henger med geipen. Men se, dersom vi trekker ut bildet i en større sammenheng kan det synes som om brettøsen har en humoristisk side, det er på en måte som om den øverste bretten geiper til venterullen uten brett...
Og Murmansk er jo så vakker at brett på dorullen strengt tatt ikke er nødvendig for å forskjønne den... not!

Ingen kommentarer: