tirsdag 18. mars 2008

Crown of Scandinavia, Oslo-Danmark - mars 2008

Vi har tidligere tydd til våre bitreste tårer i beskrivelsen over hvordan den norske flåten har stagnert servicemessig. Manglende brett har vært fasiten, men nå ser vi lyspunkt. Det er selvfølgelig klasseskillet som gjør seg gjeldende, man må til med "Commodore Balcony" før man får tildelt dorullbrett. En flott brett er det også! Legg også merke til alle håndklærne som er de bedrestilte til rådighet, i motsetning til Calcutta-lugarene hvor man får et håndkle i størrelse lommetørkle. Så kan man diskutere hvorvidt rederiets praktisering av dorullbrett er en anakronisme lite verdig det århundre vi lever i, men nå er det vel slik at man på sjøen alltid har hengt litt etter på dette feltet. Takk til Tom-Roger for bidrag.

Ingen kommentarer: