søndag 17. februar 2008

Losby Gods, Lørenskog - februar 2008

"Et historisk sus av lange tradisjoner ligger som et slør av svunnen tid over det som engang var et storgårdsamfunn på Losby..." heter det så fint på godsets nettsider. Dessverre henger også dorullbretten der som et slappt slør over svunnen storhet, det nytter ikke hvile seg på gamle laurbær når nåtiden innhenter en som denne bretten gjør. Det er en brett, det skal de ha, men den er skjev og det er en liten rift i den. Skjevhet har vi lært oss å akseptere, men rifter er stryk! "Noblesse oblige", så man forventer seg bedre av et gods! Takk til bidragsyter Else, her med sitt jomfrubidrag til denne blogg.

Ingen kommentarer: