torsdag 9. januar 2020

Scandic Bakklandet, Trondheim - juni 2019"Vyrde Redaktør,
Det er nokre år sidan nokon har rapportert frå dette hotellet, som før heitte Rica Bakklandet. Bretten er framleis bra, men ikkje heilt på nivå med den beste av dei førre brettane. Ein får vone ein ikkje er vitne til ein nedadgåande trend. Den einaste måten å finne ut av dette på er å kome attende ved eit seinare høve.
Vennleg Helisng
Jostein"

Ingen kommentarer: